אודות מכון בקרת הבניה הישראלי

אודות הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה
הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחקיקה משנת 1965. 
דו"ח ועדת זיילר מדצמבר 2003 כלל הסבר מרתק ומקיף על המצב הקיים, שהביא לאסון ורסאי והציע כללים מפורטים להסדרת פתרון מערכתי לנושא, לרבות: הגדרת כשירויות, שינוי המבנה הארגוני, שדרוג הליכי הרישוי, טיוב המידע להיתר והקמתם של מכוני בקרה לתכן הנדסי של הבנייה. דו"ח זה, שהוצג בפני הממשלה, הביא להקמתה של ועדת היגוי ממשלתית ליישומו ולהקמת צוותי עבודה שיציעו הנחיות פרטניות למימוש מסקנות הוועדה. 
בנובמבר 2006 ממשלת ישראל החליטה לקבל את מסקנות הדו"ח תוך התמקדות בנושאים הבאים:
שיפור ועדכון הרגולציה ברישוי ובנייה לרבות ניסוח של קוד בנייה ושדרוג התקנים בנושא;
הפרדת התכנון והבנייה לשני חוקים או פרקים נפרדים ומובהקים;
הקמת מכוני בקרה, לבקרה איכותית על תכן הבנייה בשלבי ההיתר והביצוע;

לאור ההחלטה שלעיל, הוקם בשנת 2009, אגף בכיר לבנייה במינהל התכנון של משרד הפנים, במטרה לנהל ולעגן את ההליכים הנדרשים ליישום המסקנות של ועדת זילר לעניין זה.
בשנים שחלפו ממועד הקמת האגף, נעשתה עבודה מקיפה שנועדה להביא, צעד אחר צעד לשינוי המיוחל.
 

אודות בקרה על הבנייה
אחת מגולות הכותרת של דו"ח זילר ושל הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שאושרה בתיקון 101 לחוק הינה הקמתם של מכוני בקרה לבחינת תכן הבנייה במסגרת היתר הבנייה והביצוע בפועל. פעולה זו מוסיפה נדבך להליכים שהיו נהוגים בעבר, אך ללא ספק משפרת דרמטית את איכות הבנייה ומעלה את רף הבטיחות לשלום הציבור. יצוין עוד, כי למרות עלות הבקרה, הוכח ממחקרים בארץ ובעולם כי בקרת המכונים צפויה להפחית ליקויי בנייה, ובכך לחסוך למשקיעים הפרטיים (בבנייה וברכישת דיור) ולמשק בכלל, עלויות "אי איכות"- מיליוני שקלים המוקצים כיום לתיקון טעויות וכשלים. 


אודות "מכון בקרת הבניה הישראלי" מקבוצת מילגם
מילגם לקחה על עצמה להקים מכון בקרה שיספק שרותי בקרה ליזמים וחברות בניה על תהליכי התכן בשלבי ההיתר והביצוע בהתאם לדרישות החוק והתקנות. תוך הקפדה על מקצועיות,  איכות השירות ועמידה בלוח הזמנים של לקוחותיו. מכון הבקרה קיבל את תעודת ההסמכה ב- 03/2018.
תעודת הסמכת מעבדות 
רשיון מינהל התכנון
הסכם תקשורת

קבוצת מילגם

קבוצת מילגם הינה החברה המובילה בישראל כבר 35 שנים במתן שירותים וניהול פרויקטים עבור עיריות ומשרדי ממשלה, תאגידי מים, חברות ציבוריות ופרטיות. המומחיות של מילגם מאפשרת התמודדות עם משימות

מורכבות בסטנדרט שירות גבוה תוך מתן פתרון הוליסטי בעולמות תוכן מגוונים. אלפי עובדי החברה ברחבי הארץ מעניקים ללקוחותינו שקט נפשי, המגיע מתהליך משותף של קביעת יעדים ושקיפות מלאה בכל פרויקט.

מטרות מכון הבקרה

1
ייעול, פישוט ושיפור השירות ללקוח:
+ קיצור וייעול תהליכי רישוי הבנייה

+ זמינות, נגישות ושקיפות למידע
ולסטאטוס הבקשה באופן מקוון
2
שיפור איכות הבנייה והבטחת שלום הציבור
+ הפעלת מערך בקרה מקצועי של
תכן וביצוע

+ הנגשת הרגולציה לכל העוסקים
בתהליך הבנייה
למה כדאי לעבוד איתנו?