כתבו עלינו | מעוניינים בהיתר בניה? פנו למכון בקרה/ האם בקרוב הבניינים יהיו בטוחים יותר?

מעוניינים בהיתר בניה? פנו למכון בקרה/ האם בקרוב הבניינים יהיו בטוחים יותר?

הכירו את מכוני הבקרה: אם בעבר יזם בניה נדרש לפנות לרשויות המקומיות, מוסדות התכנון והרישוי לצורך קבלת היתרי בניה, תעודת גמר או טופס 4 – מעתה הועדה המקומית תעסוק בבקרה מרחבית, היא תבדוק את העמידה בהוראות התכנית כדוגמת  זכויות בניה, קווי בינין ועוד  ומכוני בקרה יעסקו בבקרה הנדסית ועמידה בדרישות והוראות החוק, כדי להבטיח יציבות ובטיחות הבנין והמשתמשים בו  מנהל  מכון בקרת הבניה הישראלי של קבוצת מילגם מסביר איך זה הולך לעבוד. מהפכת רישוי המבנים יוצאת לדרך

רנית נחום-הלוי , דצמבר 2018 מוסף השנתי של דה מרקר

18 שנה לאחר אסון ורסאי, יחלו לפעול מכוני בקרה אשר יפקחו על הבניה בארץ. מדובר באחת הרפורמות המשמעותיות בתחום התכנון והבניה עליה הוחלט ב-2014 והיא מחייבת הקמת מכוני בקרה שישולבו כחולייה חדשה בהליכי הרישוי והבניה. מתוקף הרפורמה, החל מאפריל 2019, הליך הבניה יופעל באמצעות מכוני בקרה שיספקו שירותים ליזמי בניה  ועורכי הבקשות עוד בשלבי הגשת הבקשה להיתר בניה ובהמשך גם בביצוע. בקרה זו תכלול את בדיקת התוכניות בשלב הבקשה לקבלת היתר (תכן) שמגיש עורך הבקשה מטעם היזם, ובהמשך, לאורך תקופת הבנייה, ביקורים באתר הבנייה עצמו על מנת לעמוד על בדיקת התאמת הביצוע לדרישות התכן. קבלת היתר בניה ותעודת גמר מהוועדה המקומית הינה בתנאי שמכון הבקרה ימליץ לוועדה כי היזם עמד בכל הדרישות בשלב התכן והביצוע.   
עד היום העניק מינהל התכנון שבסמכות משרד האוצר רישיונות לארבעה מכוני בקרה שיפקחו על תקינות הבניה. מכון בקרת הבניה  הישראלי קיבל רישיון להפעלת המכון מהשר הממונה על מינהל התכנון ונערך בכל הדרוש למתן השירות.
מה בעצם היה עד עכשיו?
אדריכל הוגו שפנגנטל, מנכ"ל מכון בקרת הבניה הישראלי מקבוצת מילגם: "עד עכשיו הכל התנהל בין ועדות התכנון והרשויות המוניציפאליות. מכון בקרה פועל על פי מפרטי בקרה  תהליכית ומדגמית לפיהם נדרש לבצע את בקרת התכן ובקרת הביצוע בהתבסס על עקרון הערכת הסיכונים לפי סוג המבנה והשימוש בו. מכוני הבקרה החלו לפעול בענף החל מאפריל 2018, אם כי פעילותם היתה וולונטרית, מה שאפשר ליזם זכות הבחירה אם לפנות למכון או לא. החל מחודש אפריל 2019, מחייב החוק החדש כי בשלב הראשון מכוני הבקרה יטופלו במבני מגורים מ-6 יחידות דיור עד לבניינים של 29.0 מטר ותופעלו באמצעות מכון בקרה. .
המניע למדיניות החדשה היה אסון ורסאי. במאי 2001 באמצע שמחת חתונה שהתקיימה באולמי ורסאי באזור התעשיה תלפיות בירושלים, נפערה לפתע רצפת הרחבה ושאבה לתוכה מאות אנשים, 23 מהם פקדו את חייהם. מדובר באסון שהיה מן החמורים בתולדות המדינה ותיעודו הוסיף לזעזוע הציבורי באופן שגרם לשינוי התפיסה הממלכתית בכל הקשור לפיקוח על הבניה.
למרות האסון, מאז ועד היום אין סוף לדיווחים על כשלים דומים בבניה. לפני כשנתיים התרחשה טרגדיה עם קריסת "חניון הברזל" בתל אביב, בה מצאו את מותם 6 בני אדם. מדובר בחניון תת קרקעי בן ארבע קומות שהיה עתיד לכלול כ-540 מקומות. מומחים העריכו כי במידה ונפתח החניון "היה עלול להיות אסון גדול יותר מוורסאי". גם במהלך שנת 2018 נרשמו כשלים חמורים בבנייה כאלה שהובילו לקריסת בניין שנמצא בעבודות חיזוק, קריסת פיגום וקריסת תקרות, כמו גם קריסת תקרה בחניון הרמטכ"ל ושר הביטחון בקריה.
אסון ורסאי הוביל להקמה של ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט בדימוס ורדי זיילר, אשר דנה בעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים לציבור. דוח שפורסם בסיום דיוני ועדת החקירה כלל סדרה של המלצות, לרבות הקמת מכוני בקרה מקצועיים-פרטיים לבקרת המרכיבים ההנדסיים של בקשת היתר בניה. את המלצות הוועדה יישמו המחוקקים 10 שנים מאוחר יותר באמצעות תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה –  המסדיר את הקמתם של מכוני בקרה על רישוי הבנייה בישראל.
 
 
 
מה יש לך להגיד על מצב הבניה בארץ?
שפנגנטל לאור מחסור בהיצע של יחידות דיור והאצת התהליכים לאישור תכניות להוצאת היתרי בנייה ניתנת הדגשה לכל נושא זירוז קבלת היתרי בניה ושוכחים שבמקביל יש לדאוג גם לאיכותם של המגורים שאנו מקימים. אני מאמין כי אין סטירה בין שני הנושאים וזירוז ההליכים אינם מתנגשות עם עמידה בדרישות התכן והתקנות. כמי שבמשך שנים היה בצד של היזמים והקבלנים יודע שיש בארץ קבלנים טובים, מוכשרים ואחראים, מכון הבקרה בה לעבוד יחד איתם כדי להבטיח בנייה יותר איכותית ובטוחה. במה מכוני הבקרה תורמים לענף הבניה?
שפגנטל: "מכוני הבקרה אמורים להחליף את הרשויות האמונות על התחום, וכך לתרום לשיפורן של איכות ובטיחות הבנייה בישראל. המכון מעורב משלב הרישוי – כאשר בקר מוסמך מטעמנו בודק את הבקשות להיתר בניה ונותן המלצה לרשות הרישוי, דרך שלב הביצוע ועד מתן המלצה לתעודת גמר. למעשה הבקר    ומרכז את כל הפעילות מול עורך הבקשה ואלו משמשים ממעין ONE STOP SHOP  בקשות הלקוח.
אם כך המכונים עשויים לסייע בהאצת תהליכים?
שפנגנטל: "זה נכון, יכול להיות שגם יאיץ את מתן האישורים אבל לא זו המטרה, אלא לשפר את הרמה של איכות הבניה במדינה" וכפי מציין השופט זיילר, "...השלמת החקיקה והקמת מכוני הבקרה עשויים למנוע את האסון הבא".
איך זה יעבוד?
שפנגנטל: מרגע ההתקשרות עם חברת בניה, אנו במכון בקרת הבניה הישראלי מעמידים לרשות היזמים בקר אשר מלווה ומרכז את כל הפעילות מול עורכי הבקשה, כמתן המלצות לקבלת היתר בניה בשלב הרישוי וליווי הפרויקט בשלב בקרת הביצוע ועד לקבל המלצה ע"י המכון לתעודת גמר. צוות המכון שלנו מיומן והוא מונה בקרים מומחים בתחום הקונסטרוקציה וההנדסה, האוורור והתעבורה וכן בקרים מטעם גופים שאישורם נדרש לצורך הוצאת היתר, כבקרים מורשים בתחום הכבאות וההצלה, המיגון ופיקד העורף. טיפול על -ידי בקר למעשה חוסך ליזם את הצורך לפנות לגופים אלה בעצמו. תחילת עבודת המכונים נעשית באופן הדרגתי. בשלב ראשון נדרשים לפנות למכוני הבקרה רק למבני מגורים אשר בהם מינימום שש דירות ולבניינים שגובהם אינו עולה על 29 מטר (כתשע קומות)".
המכון כבר עובד? יש לקוחות?
בהחלט. אנחנו נערכנו מבעוד מעוד למתן השירות. הוקמה חברה ייעודית לצורך מתן השירות ונפתח משרד רשמי בפתח תקוה. כבר לפני מספר חודשים פעלנו לאיתור תוכנה מתאימה ובימים אלו סיימנו הליך פיתוח נרחב והתאמה של התוכנה לתהליכים זאת בכדי להקל על קהל לקוחותינו. מתוך הבנה שלאף אחד מאתנו אין זמן וכדי לאפשר את מתן השירות בפריסה ארצית כל העבודה מול המכון תהיה באמצעות התוכנה כאשר המטרה היא עבודה ללא ניר בכלל. המכון גייס בקרים רבים בתחומים הנדרשים כדי לתת מענה מהיר ומידי לכל דורש לרבות צוות מנהלי תומך המצויד בכל העזרים הנדרשים. ניתן לקבל מידע גם באתר החדש של המכון או באמצעות דף הפיסבוק. ככל שידוע לי אנו המכון הראשון שכבר מטפל בפועל בעשרות בקשות להיתר עבור מספר לקוחות מהגדולים במשק.
מי שיקדים לחתום על הסכם עם המכון עד לכניסת החוק למחייב ב 01.04.19 יהנה ממימון מלא של המדינה לאגרות ואפילו מבונוסים וכדאי להקדים.
 
מה מייחד את מכון בקרת הבניה הישראלי מייתר המכונים ?
העובדה שנערכנו מבעוד מועד למתן השירות תוך השקעה של משאבים רבים מאפשרת לנו כבר היום לתת שירות ברמה גבוהה ללקוחות.
זמינות מידית, גישה ישירה למערכות המידע של המכון, בקר אישי לכל לקוח, מוקד טלפוני של מומחים, שירות בפריסה ארצית וקשר ישיר מול גורמי המקצועי בוועדות וברשויות הם רק חלק מהיתרונות שבמכון בקרת הבניה הישראלי. יתרונות אלו לדברי הוגו יאפשרו יעילות בביצוע הפעולות וחיסכון בעלויות ללקוח והימנעות מעיכובים מיותרים.   
 
אתה אופטימי לגבי בטיחות המבנים בישראל בעתיד?
 
 
על הקבוצה: קבוצת מילגם הוקמה כחברה המתמחה במתן שירותים מקיפים ומתקדמים לרשויות המקומיות, משרדי ממשלה וגופים מוסדיים. כחברה המובילה בארץ בתחומה, מילגם מספקת ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ופתרונות למגזר המוניציפאלי (אספקה וניהול של מערכות ממוחשבות, ניהול מחזור ההכנסות העצמאיות של הרשויות, ניהול מערך חניה ופיקוח עירוני, מוקדי שירות ועוד). כמו"כ מילגם מקימה ומנהלת באמצעות חטיבת הפרויקטים  פרויקטים  לאומיים עבור משרדי ממשלה ומיזמים בתחומים שונים . המומחיות של מילגם מאפשרת לה לנהל עבור לקוחותיה מקצה לקצה פרויקטים מורכבים, מקצועיים עתירי כ"א ומערכות בפריסה ארצית בסטנדרט שירות גבוה..