אדמניסטרציה וקשרי לקוחות

 סטודנטית להנדסה אזרחית.