אדריכלית

2009-2014 אוניברסיטת תל-אביב ביה"ס לאדריכלות ע"ש דוד עזריאלי – BA תואר ראשון באדריכלות
● זכייה בפרויקט מצטיין והשתתפות בתערוכת פרויקטים מצטיינים בפקולטה- שנה א' סמסטר א', שנה א' סמסטר
ב' סטודיו מבנה ציבור, שנה ג' סטודיו מגורים ושנה ד' סטודיו מורכב
● פרויקט שנבחר לפרויקט מצטיין )מתוך 14 פרויקטים( בתחום של שיכון ציבורי; הפרויקט הוצג גם לדיקן הפקולטה
ולראש עיריית ראשון לציון
● סדנא בחו"ל- תכנון פביליונים ניידים בשיתוף עם Belleville Architecture School of Paris
2015-2017 הטכניון הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית – M.Sc תואר שני בהצטיינות בהנדסת בניין עם
התמחות בניהול הבנייה
2016-2017 המכללה הישראלית לאנימציה ולעיצוב– בוגרת קורס Vray for 3Dmax - הדמיה פוטוריאליסטית
2019 - קורס בקרי תכן וביצוע- רישום בפנקס הבקרים