מהנדס אזרחי

בקר מומחה בתחום יציבות מבנים
* מהנדס מבנים B.SC 2007 הטכניון, חיפה
* בקר מבנים (תכן וביצוע הבניה) 2016  הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון 
 
* 2009-2007 – שרות צבאי כמהנדס מבנים במדור מבנים ביחידה מבצעית בצה"ל 
* 2009- 2013 - מהנדס מבנים בחברת "ברן אפקו בע"מ". תכנון תרניי תקשורת בישראל ובחו"ל, תכנון מערכות סולאריות. מהנדס אחראי לתכנון תשתיות גז החל משנת 2011, תכנון תחנות גז מבטון ופלדה, גשרי צנרת כולל ביצוע עבודות שונות בקווי ההולכה הארציים 
* בעל ניסיון רב בתכנון מבני בטון ופלדה ומתקנים הנדסיים מורכבים שונים