הנדסאית אדריכלות

2000-2003 - תואר הנדסאית אדריכלות
2019 - קורס בקר מבנים (13) של מינהל התכנון והשתלמויות בקרים 1-4 ו- 8-10

ניסיון תעסוקתי:
* משרד אדרכלים - "בלה הכט" - שרטטת: הכנת תוכניות מכל הסוגים (הגשות להיתר, תכניות עבודה, מכר, טאבו, סופר פוזיציה)
* עבדה כעצמאית - מתכננת ושרטטת - תכנון מבנים כולל פיקוח עליון, הוצאת רשיונות עסק, ביצוע ביקורת לתוכניות מבנים לפני ביצוע, שרטוט כל סוגי התוכניות ובנים עבור מספר רב של משרדי אדריכלים