אדריכלית, מתכננת ערים ואזורים

* תואר ראשון באדריכלות B.ARCH    המרכז האוניברסיטאי יהודה ושומרון
* תואר שני תכנון ערים ואזורים  M.ARCH הטכניון 
* בקרית מבנים (תכן וביצוע הבניה) 2013  הסמכה ע"י  RICSאנגליה ומנהל התכנון 
* בקרית מורשה לאיכות הסביבה 2016 משרד השר להגנת הסביבה
* בקרית מורשה בבטיחות אש 2018 הרשות הארצית לכיבוי והצלה
* מלווה ובודקת בניה ירוקה ע"פ תקן 5281 מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה

* חלק מצוות ההוראה בקורס לבקרי מבנים 2013-2014
* לימדה בקורסים מטעם מרכז הבניה הישראלי והמכללה לעיצוב ת"א