מכון בקרת הבניה הישראלי | תהליך העבודה

תהליך העבודה

ONE STOP SHOP:
מרגע ההתקשרות עם מכון הבקרה, בקר מנהל התיק, הוא הגורם המרכז את כל הפעילות מול עורך הבקשה בעניין המסמכים הנדרשים לקבלת המלצת המכון למתר היתר הבניה, ומשמש בעצם כ- One stop shop עבור כל בקשות הלקוח.

לוח זמנים בתהליך הבקרה במכון